MEZUN MEMNUNİYET ANKETİ 2023
ANKET AÇIKLAMALARI

ÇOMÜ MEZUN MEMNUNİYET ANKETİ

Değerli Mezunumuz,


Aşağıda sunulan anket, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi mezunlarının memnuniyetlerini ölçmek amacıyla hazırlanmıştır. Sorulara vereceğiniz cevaplar bize ışık tutacak ve çalışmalarımıza yön verecektir. Bu nedenle anketin özenle doldurulması önem arz etmektedir.

Teşekkür ederiz.

1.
1.* Mezun olduğunuz enstitü/fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu

2.* Cinsiyetiniz

3.* Mezun olduğunuz program düzeyi

4.* Şu an herhangi bir işte çalışıyor musunuz?

5.* Çalıştığınız kurum türü

6.* ÇOMÜ’de eğitim aldığınız program ile ilgili bir işte mi çalışıyorsunuz?

7. Aşağıdaki ifadelere göre görüşünüze en uygun seçeneği belirtiniz. 1=Hiç memnun değilim, 2= Memnun Değilim, 3= Ne Memnunum, Ne Memnun değilim, 4= Memnunum, 5= Çok Memnunum
  1 2 3 4 5
1.* Mesleki gereksinimlerin uygunluğundan
2.* Edindiğim araştırma becerilerinden
3.* Edindiğim bilgiye ulaşabilme becerilerinden
4.* Edindiğim dijital ve teknolojik becerilerden
5.* Eleştirel ve analitik düşünme becerilerinden
6.* Edindiğim mesleki etik bilincinden
7.* Edindiğim problem çözme becerilerinden
8.* Edindiğim iletişim becerilerinden

8. Aşağıdaki ifadelere göre görüşünüze en uygun seçeneği belirtiniz. 1=Hiç memnun değilim, 2= Memnun Değilim, 3= Ne Memnunum, Ne Memnun değilim, 4= Memnunum, 5= Çok Memnunum
  1 2 3 4 5
1.* Kampüs olanaklarından
2.* Topluma katkısından
3.* Staj imkanlarından
4.* Burs imkanlarından
5.* Mezuniyet töreni organizasyonlarından
6.* Kariyer-gelişim desteklerinden
7.* Mezunlara yönelik etkinliklerinden
8.* Mezunlarla kurduğu paydaş ilişkilerinden
9.* Mezunlara sağladığı yaşam boyu öğrenme programlarındaki kolaylıklarından

9.* Sizce ÇOMÜ’de verilen eğitimin geliştirilebilecek 3 yönü nedir?

10.* Sizce ÇOMÜ’nün kampüs olanaklarının geliştirilebilecek 3 yönü nedir?

11. Varsa, diğer önerileriniz...


Başında * olan sorular zorunludur.