MEZUN MEMNUNİYET ANKETİ 2022
ANKET AÇIKLAMALARI

Değerli Mezunumuz,

Aşağıda sunulan anket, Üniversitemiz mezunlarının memnuniyetini ölçmek amacıyla hazırlanmıştır. Sorulara vereceğiniz cevaplar Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında bize ışık tutacak ve çalışmalarımıza yön verecektir. Bu nedenle anketin özenle doldurulması önem arz etmektedir.

Bu anket ile elde edilecek olan veriler sadece ÇOMÜ Mezun Memnuniyeti'ni ölçmek amacıyla kullanılacak olup kişisel verileriniz KVKK kapsamında korunmaktadır.

Emek ve katkılarınız için teşekkür ederiz.

1.
1.* Mezun olduğunuz enstitü/fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulunu seçiniz.

2.* Cinsiyetiniz

3.* Mezun olduğunuz program düzeyi

4.* Mezun olduğunuz program türü

5.* Şu an herhangi bir işte çalışıyor musunuz?

6.* Çalıştığınız kurum türü

7.* ÇOMÜ’de eğitim aldığınız alan ile ilgili bir işte mi çalışıyorsunuz?

8.* Sizce ÇOMÜ’den aldığınız eğitimin en olumlu 3 yönü nedir?

9.* Sizce ÇOMÜ’den aldığınız eğitimin geliştirilebilecek 3 yönü nedir?

10. Aşağıdaki ifadelere göre görüşünüze en uygun seçeneği belirtiniz. 1=Kesinlikle katılmıyorum, 2= katılmıyorum, 3= Biraz katılıyorum, 4= Katılıyorum5=Kesinlikle katılıyorum
  1 2 3 4 5
1.* ÇOMÜ’ye bilinçli bir tercihle gelmiştim.
2.* Üniversitede aldığım eğitim, mesleki hayatın gereksinimlerine uygundu
3.* Üniversite eğitimim bana bilgiye ulaşma ve araştırma becerileri kazandırdı.
4.* Üniversite eğitimim bana alanımla ilgili iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisi edinmeme katkı sağladı.
5.* ÇOMÜ’de aldığım eğitim kaliteliydi.
6.* Üniversitede aldığım eğitim sayesinde alanımla ilgili bilgileri kullanabilme yetkinliğine sahibim.
7.* Üniversitede aldığım eğitim, alanım açısından beklentilerimi karşıladı.
8.* Eğer tekrar seçme şansım olsaydı yine Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesini seçerdim.
9.* Üniversiteye yeni girecek öğrencilere ÇOMÜ’yü tavsiye ederim.
10.* ÇOMÜ mezunu olmaktan gurur duyuyorum.


Başında * olan sorular zorunludur.